Εθνικό Κέντρο Ογκολογίας Β.Α.Φαναρντζάν

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ PENOXAL 50

 

Εθνικό Κέντρο Ογκολογίας "Β.Α.Φαναρντζάν"
Υπουργείο Υγείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, πόλη Ερεβάν

 

Η μελέτη περιλαμβάνει τις περιπτώσεις 115 ασθενών σε διάφορα στάδια ογκολογικών νοσημάτων,
οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και σε ακτινοθεραπεία.
Περίοδος πραγματοποίησης της μελέτης 2009 – 2010

 

Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ογκολογίας
του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας
Ο γενικός ογκολόγος του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας

 

Ο ανταποκριτής μέλος της Εθνικής Ακαδημίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας
Διδάκτωρ Ιατρικών Επιστημών, καθηγητής Γκαλστιάν Αϊρό του Μιχαήλ

 

 

Πόρισμα κλινικών μελετών της πρότυπης χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με το σκεύασμα PENOXAL 50

 

Στη μελέτη μας συμπεριελήφθησαν 11 ασθενείς, εκ των οποίων 4 πάσχουν από καρκίνο του μαστού III B - IV στάδια, 4 έχουν καρκίνο του πνεύμονα (2 - ΙΙΙ βαθμού, 2 - IV βαθμού), 2 έχουν καρκίνο του ορθού και 1 ασθενής έχει καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημικοθεραπευτικής αγωγής λάμβαναν το σκεύασμα PENOXAL, από 3 έως 5 κάψουλες την ημέρα για 60 ημέρες. Πριν από την έναρξη της θεραπείας, οι ασθενείς εξετάσθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα, ανάλογα με την εντόπιση του όγκου. Οι ασθενείς εξετάστηκαν επίσης για την κατάσταση της ανοσοαντιδραστικότητας των Τ-κυττάρων πριν και μετά από την χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με το φάρμακο PENOXAL.

 

Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με το σκεύασμα PENOXAL δεν σημειώθηκαν τέτοιες εκδηλώσεις της τοξικότητας όπως είναι η ναυτία και ο έμετος II – ΙΙΙ βαθμού. Κατά τη θεραπεία σημειώθηκε βελτίωση της γενικής κατάστασης των ασθενών με μορφή αύξησης της γενικής τόνωσης, βελτίωση της όρεξης.

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα εργαστηριακών μελετών και στις 11 περιπτώσεις το επίπεδο των λευκών αιμοσφαιρίων, των ουδετερόφιλων και των αιμοπεταλίων δεν μειώθηκε κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Επίσης εκτιμήθηκαν οι τιμές των βιοχημικών εξετάσεων του αίματος, όπως ουρία, χολερυθρίνη, χρόνος προθρομβίνης, AST, ALT, Na +, CI-, Ca ++ (γενική). Σε καμία από τις περιπτώσεις στις τιμές αυτές δεν παρατηρήθηκαν απότομες αλλαγές.

 

Πριν από την έναρξη της θεραπείας η εξέταση του ΗΚΓ σε 2 ασθενείς έδειξε τις διάχυτες εκφυλιστικές αλλοιώσεις μυοκαρδίου, ένας από τους ασθενείς είχε διάχυτη καρδιοσκλήρυνση, ένας ασθενής είχε ισχαιμική νόσο της καρδίας, και συγκεκριμένα κατάσταση μετά από την στεφανιαία αρτηριακή παράκαμψη. Όσο στους ασθενείς με πρωτογενή καρδιολογική παθολογία, τόσο και στους ασθενείς χωρίς παθολογία δεν σημειώθηκαν κλινικές μεταβολές καρδιολογικής κατάστασης ή μεταβολές των αποτελεσμάτων του ΗΚΓ.


Αρκετά εμπεριστατωμένα μελετήθηκαν και οι τιμές της ανοσοαντιδραστικότητας των Τ-κυττάρων.

 

Στους 7 ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας οι τιμές αυτές παρέμειναν εντός των φυσιολογικών ορίων, σε 3 περιπτώσεις υπήρξε μια μικρή μείωση των τιμών της ανοσοαντιδραστικότητας Τ-κυττάρων, ενώ σε 1 περίπτωση το επίπεδο της Τ-κυτταρικής ανοσίας ομαλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Σύμφωνα με τις υποκειμενικές μελέτες σε όλους τους ασθενείς σημειώθηκε βελτίωση της γενικής κατάστασης – αυξημένη τόνωση, όρεξη, μείωση πόνου, βελτίωση ύπνου, λιγότερο ενοχλούσαν δυσκοιλιότητα και διάρροιες.

 

Το αποτέλεσμα της θεραπείας σε 60 ημέρες σε όλους τους ασθενείς αξιολογήθηκε ως σταθεροποίηση κατάστασης. Σε καμία από τις περιπτώσεις, η χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με το σκεύασμα PENOXAL δεν διακόπηκε. Η ανεκτικότητα της χημειοθεραπείας βελτιώθηκε, δεν σημειώθηκαν εμφανείς επιδεινώσεις κατά τη λήψη του σκευάσματος PENOXAL 50, σχεδόν δεν σημειώθηκε αιματολογική τοξικότητα, δεν σημειώθηκαν ναυτία και εμετός ΙΙ – ΙΙΙ βαθμού. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η διατήρηση των τιμών της ανοσοαντιδραστικότητας Τ-κυττάρων στα φυσιολογικά όρια στους περισσότερους ασθενείς. Η διαδικασία λήψης του σκευάσματος PENOXAL στους 50 ασθενείς δεν παρουσιάζει δυσκολία.

 

Η διευθύντρια του τμήματος χημειοθεραπείας
Διδάκτωρ Ιατρικών Επιστημών, καθηγήτρια Αιραπετίαν Λίντια του Γκέοργκιϊ

 

 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΑ PENOXAL 50

 

Η μελέτη περιέλαβε 104 ασθενείς με στάδιο III του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι ασθενείς μαζί με ακτινοθεραπεία λάμβαναν το σκεύασμα PENOXAL 50mg 4-5 κάψουλες την ημέρα για 60 ημέρες.

 

Και οι 104 ασθενείς ήταν σε μια κατάσταση μέτριας βαρύτητας με σοβαρή αναιμία και τοξίνωση. Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε παρατεταμένα, στο πρώτο στάδιο - ενδοκοιλοτική ακτινοθεραπεία με γάμμα ακτίνες, μετά την αντιμετώπιση της αναιμίας πραγματοποιήθηκε ακτινοθεραπεία εξ αποστάσεως. Μετά από 3 εβδομάδες διεξήχθησαν σειρές πολυχημειοθεραπείας, κατά την οποία η κατάσταση των ασθενών ήταν ήδη ικανοποιητικά σταθερή.

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα εργαστηριακών μελετών σε όλες τις 104 περιπτώσεις το επίπεδο των λευκών αιμοσφαιρίων, των ουδετερόφιλων, των αιμοπεταλίων δεν μειώθηκε κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Επίσης εκτιμήθηκαν οι τιμές των βιοχημικών εξετάσεων αίματος, όπως ουρία, χολερυθρίνη, χρόνος προθρομβίνης, AST, ALT, Na +, CI+, Ca ++. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκαν απότομες αλλαγές των τιμών αυτών.

 

Σύμφωνα με τις υποκειμενικές μελέτες σε όλους τους ασθενείς σημειώθηκε βελτίωση της γενικής κατάστασης, συγκεκριμένα αυξημένη τόνωση, όρεξη, μείωση πόνου, βελτίωση ύπνου.

 

Σε καμία από τις περιπτώσεις, η θεραπεία σε συνδυασμό με το σκεύασμα PENOXAL 50 δεν διακόπηκε. Η ανεκτικότητα της ακτινοθεραπείας βελτιώθηκε. Δεν σημειώθηκαν εμφανείς επιδεινώσεις σε έδαφος λήψης του σκευάσματος PENOXAL 50, όπως είναι ναυτία, εμετός, ακτινική κυστίτιδα και ορθίτιδα.

 

Επί του παρόντος, οι ασθενείς βρίσκονται υπό παρακολούθησης. Το σκεύασμα PENOXAL 50 δεν παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά την λήψη του. Το αποτέλεσμα της θεραπείας σε συνδυασμό με το σκεύασμα ήταν αισθητό μετά από 3 εβδομάδες.

 

 

Η διευθυντής του τμήματος ραδιογυναικολογίας του Εθνικού Κέντρου Ογκολογίας
Υποψήφια διδάκτωρ ιατρικώς επιστημών Χανγκελντιάν Αλίνα του Γκουργκέν