Η παραγωγή του σκευάσματος

Η παραγωγή του Penoxal λαμβάνει χώρα σε μια μονάδα παραγωγής η οποία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου). Εδώ εφαρμόζεται ο έλεγχος εισόδου των πρώτων υλών και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία Biocol®, η βιταμίνη C και οι κάψουλες μαλτοδεξτρίνης ή ζελατίνης. Όλα τα συστατικά, τα οποία βρίσκονται σε ακριβή αναλογία μεταξύ τους, αναμιγνύονται καλά σε ένα δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, και οι κάψουλες τοποθετούνται σε μία μηχανή πλήρωσης κάψουλας. Η μονάδα είναι αυτοματοποιημένη και λειτουργούν όλα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και έτσι εξασφαλίζεται και η ακριβής δοσολογία.

 

Η όλη διαδικασία είναι 100% καθαρή και ακριβής. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι εργάτες συλλέγουν τυχαία δείγματα που ζυγίζονται και υποβάλλονται σε εργαστηριακές δοκιμές.

Κάθε δείγμα που φέρει μια παρτίδα αποθηκεύεται. Μετά την δημιουργία των καψουλών, ολόκληρη η παρτίδα τοποθετείται σε ένα λουστραδόρος ο οποίος με βούρτσες καθαρίζει τη σκόνη που επισυνάπτεται στην κάψουλα κατά την παραγωγή της. Το επόμενο στάδιο είναι το γέμισμα των δοχείων 120 καψουλών, 60 καψουλών, ή των συσκευασιών των 30 καψουλών.

Η δοσολογία των καψουλών είναι αυτοματοποιημένη και το πώμα σφραγίζεται με ένα δακτύλιο ασφαλείας. Ο έλεγχος εξόδου των τελικών προϊόντων γίνεται από 2 εργαζομένους οι οποίοι ελέγχουν τη διαδικασία παραγωγής των καψουλών συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της επισήμανσης τους. Το γέμισμα των κιβωτίων γίνεται μέσω μίας αυτοματοποιημένης μονάδας της μηχανής η οποία συναρμολογεί τα κιβώτια και τα σφραγίζει αφού προστεθεί στη συσκευασία το περιεχόμενο της.

Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ένα κλειστό χώρο κάτω από αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Μερικά δείγματα συλλέγονται από μια συγκεκριμένη παρτίδα και ανεξάρτητα εργαστήρια εκτελούν αναλύσεις της υγειονομικής ασφάλειας της(μικροβιολογική καθαρότητα και βαρέα μέταλλα). Μόνο τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας επισημαίνονται ως κατάλληλα για να αποθηκευτούν.

 

  Διάδρομος χώρου παραγωγής     Διάδρομος χώρου παραγωγής     Παραγωγή καψουλών     Παραγωγή καψουλών  
  Παραγωγή καψουλών     Τοποθέτηση καψουλών σε φιαλίδια     Τοποθέτηση καψουλών σε φιαλίδια     Συναρμολόγηση και πακετάρισμα  
  Τοποθέτηση ετικέτας     Τοποθέτηση Αριθμού Παρτίδας και Ημερομηνίας Λήξης     Τοποθέτηση Αριθμού Παρτίδας και Ημερομηνίας Λήξης     Συναρμολόγηση κουτιών