Ιστορία της δραστικής ουσίας


1972  Ανακάλυψη του μικροοργανισμού Penicillium oxalicum var. Armeniaca
1983  Κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του μικροοργανισμού στον USSR
1989  Έρευνα και της αναπαραγωγή του μικροοργανισμού και καλλιέργεια νέου στελέχους
1996  Πιστοποίηση του Biocol® (Γραφείο Δημόσιας Υγείας στην Πράγα)
  Γνωμοδότηση από εμπειρογνώμονες για τη δραστική ουσία με τη μορφή ενός συμπληρώματος διατροφής (NIPH) και την έναρξη των πρώτων πωλήσεων
  Παρουσίαση του προϊόντος Biocol υπό την ίδια εμπορική ονομασία
1998  Απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας του μικροοργανισμού και σε άλλες 130 χώρες παγκοσμίως
  Τοξικολογικές μελέτες (Ινστιτούτο Ερευνών Φαρμακευτικής και Βιοχημείας στην Πράγα, RNDr. Jiri Marhan)
2001  Έρευνα και έναρξη της βιοτεχνολογικής παραγωγής στην Unichov 
2003 Πρώτες μελέτες για τη δοκιμή της αντικαρκινικής δράσης της δραστικής ουσίας (RCD s.r.o, RNDr. Pavel Puchkova, CSc.)
2005 Δεύτερη μελέτη για τη δοκιμή της αντικαρκινικές δράσης της δραστικής ουσίας σε ανθρώπινα καρκινώματα (RCDs.r.o., RNDr. Pavel Puchkova, CSc.)
  Προσδιορισμός των βιοδραστικών ιδιοτήτων της δραστικής ουσίας (Τσεχική Ακαδημία Επιστημών, Τμήμα Ανοσολογίας και Φωτοβιολογίας, MUDr. Petr Shima)
  Έγκριση του συμπληρώματος διατροφής Biocol® από το Υπουργείο Υγείας, Ref. No. OVZ-350.1.8.0526664/2
2007  Παρουσίαση του Biocol® με την εμπορική ονομασία Gesavit® - 10mg και 50mg με βήτα-γλυκάνη, στην αγορά της Τσεχίας
2008 Παρουσίαση του Biocol® με την εμπορική ονομασία Penoxal – 50mg με βήτα-γλυκάνη, στις διεθνείς αγορές 
2009 Κλινικές μελέτες του Gesavit®  στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Pilsen (Τμήμα Γυναικολογίας και Μαιευτικής, έγγρ. MUDr. Zdenek Rokyta, CSc.)
2010  Κλινικές μελέτες του Penoxal σε 115 ασθενείς στο Εθνικό Κέντρο Ογκολογίας του Ερεβάν
2011  Κλινικές μελέτες του Gesavit® στο Τμήμα Γυναικολογίας και Μαιευτικής του Νοσοκομείου Prerov
  Κλινικές μελέτες του Gesavit® στο Τμήμα Ογκολογίας του Νοσοκομείου Vsetin
2014 Σύναψη αποκλειστικής άδειας χρήσης με τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, Biomedicals.r., για την παραγωγή και να διανομή των προϊόντων που περιέχουν Biocol 
2015 Σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ για την Τσεχία και το εξωτερικό
  Μετονομασία των προϊόντων που περιέχουν Biocol® σε Penoxal
  Εξαγορά της εμπορικής ονομασίας Gesavit® και λήξη της πώλησης του προϊόντος με αυτή την εμπορική ονομασία
  Ξεκίνημα των πωλήσεων των προϊόντων Penoxal 

Η δραστική ουσία Biocol® έχει αναπτυχθεί από τον μικροοργανισμό που ονομάζεται Penicillium oxalicum var. Armeniaca, το οποίο είναι ένα γενετικά τροποποιημένο στέλεχος μυκήτων που ανακαλύφθηκε το 1972 στη πεδιάδα του Αραράτ της Αρμενίας. Ως κομμάτι της έρευνας σχετικά με το μηχανισμό της βιοσύνθεσης, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ενεργό βιομηχανικό στέλεχος του μικροοργανισμού, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των κατάλληλων στελεχών κατά τη διάρκεια της άμεσης ρύθμισης της βιοσύνθεσης και η ενεργοποίηση ενζυμικών συστημάτων . Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, δεν χρησιμοποιήθηκαν μεταλλαξιογόνες ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια γενετική τροποποίηση του μικροοργανισμού.

Για τους σκοπούς της φαρμακευτικής χρήσης, αυτός ο μικροοργανισμός προέρχεται μέσα από μία σύνθετη βιοτεχνολογική τροποποίηση η οποία επιτρέπει στο Biocol® με τη μορφή κόκκινης σκόνης να είναι εφαρμόσιμο και ασφαλές για την υγεία. Το 1996, η ουσία εντοπίσθηκε από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στην Πράγα, και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας ζήτησε γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη χρήση του Biocol® σε συμπληρώματα διατροφής. Έτσι, οι πρώτες δραστηριότητες μάρκετινγκ ξεκίνησαν στην Τσεχία.

Το 1998 ο μικροοργανισμός προστέθηκε στην Τσεχική Συλλογή Μικροοργανισμών (CCM) στο Μπρνο. Στη συνέχεια το Biocol® κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε όλο τον κόσμο και οι τοξικολογικές μελέτες για την ασφάλεια της υγείας, διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο Έρευνας Φαρμακευτικής και Βιοχημείας στην Πράγα. Οι μελέτες επιβεβαίωσαν ότι ακόμη και η υπερβολική δόση (2000 mg ανά kg) δεν συνδέεται με οποιεσδήποτε ενδείξεις τοξικότητας ή αλλαγές στη συμπεριφορά των ζώων που ελέγχονται. Αποκλείστηκαν, επίσης, οι ηπατοτοξικές (συκώτι τοξικότητα) και νεφροτοξικές (τοξικότητα των νεφρών) ανεπιθύμητες παρενέργειες και δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή σε κανένα όργανο ή στο γενετικό υλικό (στα χρωμοσώματα).

Από το 2003 η ουσία Biocol® είχε ελεγχθεί για την αντικαρκινική της επίδραση και τις επιπτώσεις της στην οργανισμό λόγω της περιεκτικότητας της σε βιοδραστικές ουσίες. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν για το παχύ έντερο και το καρκίνο του μαστού, το μελάνωμα, τη λευχαιμία και καρκίνο του πνεύμονα Lewis. Οι μελέτες έδειξαν ότι Biocol® επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη του καρκίνου και αυξάνει μερικώς τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων που εμπλέκονται στην ανοσολογική απόκριση. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ιδιαίτερα στον καρκίνο του κόλον και του μαστού όπου το Biocol® φάνηκε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ζώων με στατιστική σημαντικότητα.

Το 2005 το Biocol® εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας στη Τσεχία ως συμπλήρωμα διατροφής, όμως τίποτα δεν περιορίζει τη χρήση του στη φαρμακευτική βιομηχανία. Το Biocol® εμφανίστηκε στην αγορά της Τσεχίας το 2007, για πρώτη φορά, με την ονομασία Gesavit®, το οποίο προωθούσε τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας ογκολογικών ασθενειών (καρκίνωμα του παχέος εντέρου). Στα επόμενα χρόνια θα έχει εξασφαλίσει μια πολύ καλή θέση στην τσεχική αγορά όσο και στο εξωτερικό λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του ως συμπληρωματική θεραπεία, και για την ικανότητά του να προάγει το ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, το 2009 το Gesavit® δοκιμάστηκε για κακοήθεις γυναικολογικές παθήσεις (στο Pilsen, Prerov και Vsetin).

Το 2014 η νεοσυσταθείσα εταιρεία BIOCOL PHARMA a.s. έχει αποκτήσει την αποκλειστική άδεια χρήσης από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, Bimedical s.r.o., για να παράγει και να διανείμει τα προϊόντα που περιέχουν το Biocol®.

Το 2015 το εμπορικό σήμα Gesavit® αγοράστηκε από BIOCOL PHARMA a.s., που οδήγησε στο τέλος των πωλήσεων του προϊόντος αυτού και στη μετονομασία του προϊόντος σε Penoxal.