Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πίλζεν – Γυναικολογική κλινική

Μαιευτική – γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου του Καρόλου, πόλη Πίλζεν
Λεωφόρος Σβομπόντι 80
323 00 Πίλζεν
 

Διευθυντής κλινικής: Doc. MUDr. Ζντένεκ Ροκίτα, CSc.

Συντονιστής έρευνας: MUDr. Βλαντίμιρ Κόκες

Διάρκεια έρευνας: 28.05.2009 - 22.03.2010


Αριθμός ερευνημένων ασθενών: 120 ασθενείς με γυναικολογικούς κακοήθεις όγκους.

 

Διαχωρισμός και αριθμός ασθενών με βάση το μέγεθος της ημερήσιας δόσης:

  • 70 ασθενείς μετά από την θεραπεία ογκολογικής νόσου σε πλήρη ύφεση της νόσου – 2 κάψουλες την ημέρα
  • 32 ασθενείς μετά από την θεραπεία ογκολογικής νόσου με αυξημένο κίνδυνο – αύξηση τιμών των καρκινικών δεικτών, με ιστολογικά ευρήματα αυξημένου κινδύνου κατά την προηγούμενη νόσο ή παρούσα αδιευκρίνιστη αντικειμενική διάγνωση – 3 κάψουλες της ημέρα
  • 18 ασθενείς με συμπτώματα υποτροπής ή επιδείνωσης της νόσου – 4 κάψουλες την ημέρα

 

Διαχωρισμός ασθενών σύμφωνα με τη διάγνωση της νόσου:

C 52 Κακοήθης όγκος κόλπου        1 ασθενής
C 53 Κακοήθης όγκος τραχήλου της μήτρας    33 ασθενείς
C 54 Κακοήθης όγκος της μήτρας    46 ασθενείς
C 56 Κακοήθης όγκος ωοθήκης    37 ασθενείς
C 57 Κακοήθης όγκος σάλπιγγας      3 ασθενείς
Σύνολο    120 ασθενείς


Αποτελέσματα:

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών αξιολογούσαν θετικά τις αισθήσεις τους και την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος Penoxal. Στις ασθενείς αυτές δεν έχουν σημειωθεί κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Δεν παρουσιάστηκε κάποια αλλεργική αντίδραση, η πλειοψηφία των ασθενών παρουσίασε τη σταθεροποίηση των αντικειμενικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων μετά τη θεραπεία. Ορισμένες ασθενείς ταυτόχρονα ανέφεραν βελτίωση της ανοσολογικής κατάστασης σε σχέση με την αντίσταση σε ιογενείς ασθένειες. Κατά τη διάρκεια της λήψης του σκευάσματος οι ασθενείς αισθανόντουσαν καλά. Μια ασθενής ανέφερε την εξαφάνιση πεπτικών προβλημάτων.

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση του σκευάσματος Penoxal:
 

  1. Μία από τις ασθενείς ταυτόχρονα με την χρήση του σκευάσματος παρουσίασε επιδείνωση της νόσου με σχηματισμό μεταστάσεων στην δερματική επιφάνεια της ομφαλικής ουλής. Επρόκειτο για 46-χρόνη ασθενή με διάγνωση καρκινοσάρκωμα ωοθήκης - ιστολογικός τύπος νόσου πολύ υψηλού κινδύνου. Η ασθενής λάμβανε 3 κάψουλες την ημέρα.

  2. Μία ασθενής 54 ετών με διάγνωση ορώδες αδενοκαρκίνωμα ωοθήκης παρουσίασε υποτροπή της νόσου, η οποία προκάλεσε εμετό. Η ασθενής λάμβανε 4 κάψουλες την ημέρα.

  3. Μία ασθενής με διάγνωση του αδενοκαρκινώματος του τραχήλου της μήτρας ανέφερε ότι κατά τη λήψη 4 καψουλών την ημέρα, είχε διάρροια. Μετά από την μείωση της δόσης μέχρι 2 κάψουλες ημερησίως η λειτουργία του οργανισμού ομαλοποιήθηκε.

 

Στις δύο από τις ασθενείς, οι οποίες παρουσίασαν υποτροπή ή επιδείνωση της νόσου, επρόκειτο για ιστολογικό τύπο ογκολογικής νόσου υψηλής επιθετικότητας και υψηλού κινδύνου.

 

Συμπέρασμα:

Οι υπόλοιπες 117 ασθενείς, όπως αναφέρεται παραπάνω δεν παρουσίασαν κάποιες αρνητικές αισθήσεις και εκδηλώσεις. Όλες οι ασθενείς αυτές ήταν απόλυτα ικανοποιημένες από το σκεύασμα αυτό και αξιολόγησαν θετικά την επίδραση του δοκιμαζόμενου σκευάσματος Penoxal. Η ομάδα των ασθενών που δεν ήταν εντελώς συνεπής, επειδή η χρήση του φαρμάκου δεν ήταν μακροπρόθεσμη.

 

Πόλη Πίλζεν 22.03.2010

 

 

MUDr. Βλαντίμιρ Κόκες
O Συντονιστής έρευνας
MUDr. Vladimír Kokeš

 

 

 

 

Doc. MUDr. Ζντένεκ Ροκίτα, CSc.
O Διευθυντής κλινικής
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Fakultní nemocnice